Aktualizacja 4.64

Zmiany wprowadzone wraz z aktualizacją 4.64:
– do tabelek w oknach Załącznika nr V – Oświadczenie szkoły, Załącznik nr Va – Ewidencja dostaw, Aneks do umowy dodane zostały kolumny: Trasa Mleko oraz Trasa Owoce w których to będą pojawiały się nazwy tras, do których przypisana jest dana szkoła. W przypadku kiedy szkoła nie jest przypisana do trasy w polu pojawi się znaczek minus „-„. Oczywiście wszystkie kolumny można sortować oraz można zamieniać je miejscami.
– do okna Aneks do umowy, dodana została opcja w prawym górnym rogu „Pokaż wszystkie szkoły„, która domyślnie jest wyłączona. Zaznaczenie tej opcji powoduje odświeżenie listy i wyświetlenie wszystkich szkół. Szkoły które są nieaktywne są podświetlone na szaro i dodatkowo w kolumnie Aktywna mają odznaczony prostokąt. Domyślnie wspomniane okno ładuje się tylko z aktywnymi szkołami a nie jak do tej pory z wszystkimi.
– zmianie uległ też moduł aktualizacji programu, który co 2 godziny będzie sprawdzał, czy na serwerze jest nowa aktualizacja. Jeśli jej nie znajdzie nie zostanie wyświetlony żaden komunikat. W przypadku kiedy aktualizacja będzie dostępna wyświetli się znane już Państwu okno z zapytanie czy chcą Państwo przeprowadzić aktualizację.