Aktualizacja 4.61

Zmiany wprowadzone wraz z aktualizacja 4.61:
– dodano nowy rodzaj towaru, a mianowicie sok jabłkowo-malinowy
– aktualizacja wzoru Załącznika nr V
– aktualizacja wzoru Załącznika nr IV

Dodatkowo przypominamy iż w I semestrze roku szkolnego 2023/2024 można dostarczyć 4 porcje soku jabłkowo-malinowego albo 2 porcje soku owocowego oraz 2 porcje soku jabłkowo-malinowego.