Aktualizacja 4.72

Zmiany wprowadzone wraz z aktualizacja 4.72:
– w oknie Załącznika Va – Ewidencja dostaw, dodana została opcja Podaj liczbę dzieci z umowy zamiast sumować całą kolumnę (zaznaczono pomarańczową strzałka na rysunku poniżej). Zaznaczenie tej opcji spowoduje, że program dla obu komponentów nie będzie sumował całej ostatniej kolumny tylko wpisze tutaj maksymalną liczbę uczniów z umowy bądź aneksu/ów dla danego komponentu. Jeśli w programie nie były generowane umowy i/lub aneksy to w danej komórce wpisana zostanie maksymalna wartość wyliczona z WZ-ek dla danego komponentu.