Aktualizacja 4.78

Zmiany wprowadzone wraz z aktualizacja 4.78:
– aktualizacja wzoru Załącznika nr IV