Aktualizacja 2.43

Zmiany wprowadzone wraz z aktualizacją 2.43:
– dla Załącznika V, VA i IV dodano opcję „Bez 12 tygodnia”. Jej zaznaczenie powoduje odpowiednio:
– dla Załącznika VA: w pkt 5. zakres tygodni jest obcięty o ostatni 12-ty tydzień.
– dla Załącznika V: w pkt. 5 b) oraz pkt 6 b) kolumna dotycząca 12-go tygodnia jest uzupełniana „-” (kreską)
– dla Załącznika IV: w pkt. 6 a) oraz pkt 7 a) zakres tygodni jest obcięty o ostatni 12-ty tydzień.

Należy pamiętać, aby daty WZ-ek oraz daty udostępniania nie były późniejsze niż końcowa data 11-go tygodnia.