Aktualizacja 4.37

Zmiany wprowadzone wraz z aktualizacja 4.37:
– aktualizacja wzoru Załącznika nr IV