Author:

Aktualizacja 4.80

Zmiany wprowadzone wraz z aktualizacja 4.80:– w oknie Załącznika Va – Ewidencja dostaw, opcja Podaj liczbę dzieci z umowy zamiast sumować całą kolumnę została zastąpiona opcją Liczba dzieci biorących w podsumowaniu. Można w obrębie jej pola zaznaczyć jedną z poniższych opcji:– suma całej kolumny– z umowy (jeśli program nie znajdzie […]

Aktualizacja 4.78

Zmiany wprowadzone wraz z aktualizacja 4.78:– aktualizacja wzoru Załącznika nr IV

Aktualizacja 4.76

Zmiany wprowadzone wraz z aktualizacją 4.76:– aktualizacja wzoru Załącznika nr V– w oknie Załącznika nr VA – Ewidencja dostaw, dodana została opcja Pozwól na tygodniowy zakres dat od-do. Domyślnie opcja ta jest odznaczona. Zaznaczenie jej powoduje możliwość wygenerowania ewidencji za okres jednego tygodnia (a nie jak to jest zgodnie z […]

Aktualizacja 4.72

Zmiany wprowadzone wraz z aktualizacja 4.72:– w oknie Załącznika Va – Ewidencja dostaw, dodana została opcja Podaj liczbę dzieci z umowy zamiast sumować całą kolumnę (zaznaczono pomarańczową strzałka na rysunku poniżej). Zaznaczenie tej opcji spowoduje, że program dla obu komponentów nie będzie sumował całej ostatniej kolumny tylko wpisze tutaj maksymalną […]

Aktualizacja 4.70

Zmiany wprowadzone wraz z aktualizacja 4.70:– dodano nowy format WZ-ki dla produktów mlecznych jak i dla owoców i warzyw, a mianowicie 2 kartki. Wybranie tego formatu skutkuje wydrukiem WZ-ki na dwóch kartkach A4. Pierwsza kartka zawiera oryginał, a druga kopię.

Aktualizacja 4.64

Zmiany wprowadzone wraz z aktualizacją 4.64:– do tabelek w oknach Załącznika nr V – Oświadczenie szkoły, Załącznik nr Va – Ewidencja dostaw, Aneks do umowy dodane zostały kolumny: Trasa Mleko oraz Trasa Owoce w których to będą pojawiały się nazwy tras, do których przypisana jest dana szkoła. W przypadku kiedy […]

Aktualizacja 4.63

Zmiany wprowadzone wraz z aktualizacja 4.63:– aktualizacja wzoru umowy, Załącznika nr VIII

Aktualizacja 4.62

Zmiany wprowadzone wraz aktualizacją 4.62:– poprawa błędu w druczku Załącznika nr IV. Błąd dotyczył punktu 6d, a dokładniej wartości netto oraz wartości brutto w wierszu dotyczącym op. jedn. śliwek (o masie netto co najmniej 150g). Podsumowanie, czyli dane w wierszu RAZEM PRODUKTY OWOCOWE oraz łączna suma w punkcie 6e były […]

Aktualizacja 4.61

Zmiany wprowadzone wraz z aktualizacja 4.61:– dodano nowy rodzaj towaru, a mianowicie sok jabłkowo-malinowy– aktualizacja wzoru Załącznika nr V– aktualizacja wzoru Załącznika nr IV Dodatkowo przypominamy iż w I semestrze roku szkolnego 2023/2024 można dostarczyć 4 porcje soku jabłkowo-malinowego albo 2 porcje soku owocowego oraz 2 porcje soku jabłkowo-malinowego.