Aktualizacja 2.14

Zmiany wprowadzone wraz z aktualizacją do wersji 2.14:
– możliwość wyboru dwóch rodzajów podawania zmian w aneksie: przed-po, jeden tekst
– w przypadku wyboru rodzaju „przed-po” §1 będzie miał następującą treść:

Aneks wprowadza do umowy następujące zmiany
+ treść z pierwszego pola tekstowego
zastępuje się treścią:
+ treść z drugiego pola tekstowego

– w przypadku wyboru rodzaju ” jeden tekst” §1 będzie zawierał tylko i wyłącznie treść z pierwszego pola tekstowego. Drugie pole tekstowe jest w takiej sytuacji zablokowane.