Aktualizacja 2.45

Zmiany wprowadzone wraz z aktualizacją 2.45:
– dodano możliwość generowania Załącznika nr XI, czyli
oświadczenie szkoły podstawowej o przeprowadzeniu w niej strajku nauczycieli w kwietniu 2019 r.

Według informacji z ARiMR oświadczenia te są wymagane każdorazowo, bez względu na to czy miało to wpływ na realizację programu czy nie.