Aktualizacja 3.43

Zmiany wprowadzone wraz z aktualizacją 3.43:
– w oknie „Załącznik nr IV – wniosek o pomoc” obok okna „Data podpisania” dodana została kontrolka od zaznaczania/odznaczania. Domyślnie jest ona zaznaczona co skutkuje drukowaniem daty na generowanym wniosku. Odznaczenie tej opcji powoduje wydrukowanie formatki „__-__-____” (dd-mm-rrrr) do ręcznego uzupełnienia w miejsce generowanej daty.