Aktualizacja 3.98

Zmiany wprowadzone wraz z aktualizacją 3.98:
– aktualizacja wzoru Załącznika IV – Wniosek o Pomoc

W oknie „Załącznik nr IV – Wniosek o pomoc” dodane zostały następujące funkcjonalności (dotyczy roku szkolnego 2021/2022):
– dodatkowe pola tekstowe oznaczone niebieskim kolorem obok dotychczasowych białych pół (podział wg daty zakupu). Domyślnie, jak do tej pory, wszystkie ilości porcji wpisywane są przez program do białych pól.
– legenda odnośnie kolorów pół (białe/niebieskie). Opis legendy zmienia się wraz ze zmianą wybranego semestru.
– po zaznaczeniu opcji „Edytuj wartości” poza dotychczasową możliwością edycji pół (zarówno białych jak i niebieskich), obok SUM pojawił się przycisk umożliwiający wykonanie sumy z poszczególnych pól, tzn. suma wszystkich porcji owoców, suma wszystkich porcji warzyw i suma wszystkich porcji produktów mlecznych. Należy pamiętać, że po wybraniu opcji edycji, program nie sprawdza poprawności poszczególnych ilości porcji ani sum. Poszczególne sumy należy wykonać poprzez np. naciśnięcie opisywanego przycisku obok każdej z sum.

Na poniższym rysunku przedstawiono to na przykładzie komponentu owocowo-warzywnego. Dla komponentu mlecznego sytuacja jest analogiczna.