Aktualizacja 4.32

Zmiany wprowadzone wraz z aktualizacja 4.32:
– Aktualizacja wzoru Załącznika nr IV
– Aktualizacja Załącznika nr VA – poprawa błędu pustego pola „5. Okres udostępniania”, który mógł występować u niektórych z Państwa
– W oknie Załącznika nr IV w zakładce „Pkt 5” dodana została opcja „Pozwól na różne ilości tygodni” – zaznaczenie tej opcji powoduje, że program pozwala na wygenerowanie wniosku z różną ilością tygodni dla obu komponentów
– Aktualizacja metody sortowania kolumn w oknie listy szkół

Objaśnienia dotyczące wyboru okresów w oknie załącznik V, VA oraz IV:
– „6/7 tygodnie – 1 część” powoduje, że dla KOW wyświetlanych jest pierwszych 7 tygodnie, dla KM pierwszych 6 tygodni
– „6/7 tygodni – 2 część” powoduje, że dla KOW wyświetlana jest pozostała część, czyli od 8 tygodnia do końca (czyli maksymalnie do 14) , dla KM analogicznie tyle tylko, że do 12 tygodnia
– „12/14 tygodni” powoduje wyświetlenie wszystkich dostępnych tygodni, czyli dla KOW do 8-14, a dla KM do 8-12. Wybranie tej opcji pozwala wygenerować wniosek dla zazębiających się tygodni między połowami okresów (do 7 i po 7 tygodniu dla KOW, oraz do 6 po 6 dla KM). Dodatkowo, wybór ten pozwala na wygenerowanie wniosku praktycznie za dowolny okres dla obu komponentów.