Aktualizacja 4.55

Zmiany wprowadzone wraz z aktualizacją 4.55:
– aktualizacja wzoru umowy (Załącznik VIII) na rok szkolny 2023/2024

Wzór umowy jest zgodny na dzień 05/09/2023 z opublikowanym wzorem na stornie ARIMR https://www.gov.pl/web/arimr/program-dla-szkol-w-roku-szkolnym-20232024–sprawdz-warunki-udzialu