Aktualizacja 3.55

Zmiany wprowadzone wraz z aktualizacją 3.55:
– aktualizacja wzoru Załącznika V, Va oraz IV.
– aktualizacja bazy danych do wersji 1.9 (w związku z podziałek w Załączniku Va na porcje zdalne i stacjonarne)
– do głównego okna programu, w zakładkach WZ Mleko oraz WZ Owoce, dodane zostały przyciski „Pozycje WZ-ki” oraz „Porcje zdalne”.


Kliknięcie przycisku „Pozycje WZ-ki” spowoduje otwarcie nowego okna zawierającego m.in. dane towaru , ilość na dany dzień udostępniania, dzień udostępniania oraz ilości zdalnie i stacjonarnie. Domyślnie wszystkie pozycje z WZ-ek są ustawione jako stacjonarnie.

Aby ułatwić wyszukiwanie WZ-ek, które zawierają porcje udostępniane zdalnie wystarczy kliknąć przycisk „Porcje zdalne”. Jeśli w wybranym okresie znajdują się jakieś WZ-ki z porcjami „zdalnymi” program wyświetli stosowny komunikat oraz podświetli dany wiersz na pomarańczowo (ten sam kolor co na przycisku).