Aktualizacja 3.33


Zmiany wprowadzone wraz z aktualizacja 3.33:
– dodatkowe funkcje w oknie „Aneks do umowy”

Funkcje te to:
1) Drukowanie oświadczeń dla wszystkich placówek z listy. Jest to jednostronicowe oświadczenie zawierające dane szkoły (analogicznie jak na umowie) oraz tekst wprowadzony w pierwszym polu tekstowym.
2) Drukowanie wszystkich aneksów. Kliknięcie tego przycinku powoduje wygenerowanie aneksów dla wszystkich placówek z wyświetlonej listy zgodnie z wybranymi opcjami. Należy pamiętać, że opcja ta nie zapisuje nowej liczby uczniów w zapisanych danych aneksu.
3) Po wpisaniu w polu tekstowym (górnym i/lub dolnym) frazy <liczba dzieci KOW> program w wygenerowanym aneksie wstawi w to miejsce wartość z kolumny „Liczba dzieci KOW”. Analogicznie sytuacja ma się po wpisaniu frazy <liczba dzieci KM> – wtedy program wstawi wartość z kolumny „Liczba dzieci KM”.
4) Dodany został też przycisk pomocy (?) zawierający informację o możliwości zamieszczenia fraz opisanych w punkcie powyżej.