Aktualizacja 3.58

Zmiany wprowadzone wraz z aktualizacją 3.58:
– w menu Magazyn dodana została pozycja „WZ dodatkowe”
– aktualizacja bazy danych do wersji 2.0 (w związku z wprowadzeniem dodatkowych WZ-ek)

Wspomniane dodatkowe WZ-ki nie są brane pod uwagę w rozrachunkach ze szkołami. Służą udokumentowaniu wydania zakupionego towaru w ramach „Programu dla szkół” innym podmiotom niż szkoły, jak np. szpitale, DPS, domy dziecka, hospicja, służby mundurowe itp..

Dodawanie takiej WZ-ki sprowadza się do wybrania kontrahenta z listy (ta sama lista co w przypadku dokumentów PZ), daty oraz towaru z jego ilością. Domyślnie program w polu „Uwagi” wpisuje tekst „Bezpłatne wydanie towaru w ramach „Programu dla szkół”.”, który oczywiście można dowolnie edytować.