Aktualizacja 3.71

Zmiany wprowadzone wraz z aktualizacją 3.71:
– w głównym oknie programu w zakładkach Trasy Mleko oraz Trasy Owoce w prawym dolnym rogu dodane zostały okienka informujące o asortymencie danej trasy. Zmiana zaznaczenia trasy powoduje odświeżenie wyświetlanych danych. Tuż pod tabelką wyświetla się etykieta: Trasa: nazwa trasy | data. W polu tekstowym poniżej wyświetlany jest asortyment (np.: mleko, jogurt naturalny).
– w oknie Lista umów i aneksów dodana została możliwość poprawienia danych w już wygenerowanych umowach/aneksach. Funkcja ta, przyda się tym z Państwa, którzy generują umowy z pustą (wykropkowaną) liczbą uczniów. Po zaznaczeniu danej umowy/aneksu program wyświetla liczbę uczniów dla obu komponentów, którą można poprawić klikając na przycisk Popraw liczbę uczniów. Program aktualizuje liczbę uczniów tylko w rekordach kolumny Liczba dzieci KOW oraz Liczba dzieci KM. Program nie aktualizuje liczby uczniów w treści aneksu. Aktualizacja tych danych jest szczególnie przydatna podczas generowania Załącznika nr V, gdzie należy podać maksymalną liczbę uczniów, na którą opiewa umowa/aneks – algorytm sam wczytuje stosowne dane z bazy z wygenerowanych umów oraz aneksów.