Aktualizacja 3.90

W oknie Załącznika nr V – Oświadczenie szkoły dodane zostały opcje:
– Pkt 5 c
– Pkt 6 c
Pola te umożliwiają zaznaczenie „X” w odpowiednim polu „TAK” lub „NIE” w wybranym punkcie.
Domyślnie wszystkie pola są odznaczone.