Aktualizacja 4.59:

Zmiany wprowadzone wraz z aktualizacją 4.59:
– aktualizacja bazy danych do wersji 2.4
– w oknie tras (Baza -> Trasy) dodana została opcja „Aktywna”. Domyślnie wszystkie posiadane przez Państwa trasy ustawione są na aktywne. Odznaczenie tego pola i aktualizacja danej trasy spowoduje, że dana trasa będzie nieaktywna i domyślnie nie będzie się pojawiała na liście w oknie „Dodawanie trasy”
– w oknie „Dodawanie trasy” zaraz obok listy z trasami dodane zostało pole „Tylko aktywne trasy”. Domyślnie pole to jest zaznaczone co skutkuje wyświetleniem na liście tylko aktywnych tras. Odznaczenie tego pola spowoduje, że program tak jak do tej pory, pokaże wszystkie trasy.