Aktualności

Aktualizacja 2.45

Zmiany wprowadzone wraz z aktualizacją 2.45:– dodano możliwość generowania Załącznika nr XI, czyli oświadczenie szkoły podstawowej o przeprowadzeniu w niej strajku nauczycieli w kwietniu 2019 r. Według informacji z ARiMR oświadczenia te są wymagane każdorazowo, bez względu na to czy miało to wpływ na realizację programu czy nie.

Aktualizacja 2.43

Zmiany wprowadzone wraz z aktualizacją 2.43:– dla Załącznika V, VA i IV dodano opcję „Bez 12 tygodnia”. Jej zaznaczenie powoduje odpowiednio:– dla Załącznika VA: w pkt 5. zakres tygodni jest obcięty o ostatni 12-ty tydzień. – dla Załącznika V: w pkt. 5 b) oraz pkt 6 b) kolumna dotycząca 12-go […]

Przerwa świąteczna

Informujemy, że w dniach 24 grudnia 2018 do 7 stycznia 2019 firma będzie nieczynna z powodu przerwy świątecznej. Zapraszamy do kontaktu po nowym roku. Jednocześnie pragniemy złożyć Państwu najserdeczniejsze życzenia:

Aktualizacja 2.27

Zmiany wprowadzone wraz z aktualizacją 2.27: – dodano możliwość generowania aneksu bez numeru (opcja „Bez numeru aneksu”) – dodano jednostronicowy wzór aneksu (Rodzaj -> 1 strona). Jest to nic innego jak modyfikacja poprzedniej wersji „jeden tekst” (wprowadzonej wraz z aktualizacja 2.14), tyle że mieści się na jednej stronie. – dodano […]

Aktualizacja 2.21

Zmiany wprowadzone wraz z aktualizacją 2.21: – aktualizacja Załącznika IV – Wniosek o pomoc 2018/2019 Nowy wzór załącznika wprowadził konieczność uzupełnienia dodatkowych informacji do wniosku, m.in. związanymi z RODO. Dlatego też, została dodana nowa zakładka „Dane”.  Domyślnie program w pkt. 8 zaznacza opcję „Nie” a w Oświadczeniu zaznacza „Wnioskodawcę”, uzupełniając […]

Aktualizacja 2.18

Zmiany wprowadzone wraz z aktualizacją 2.18: – aktualizacja Załącznika V – Oświadczenie szkoły 2018/2019 – aktualizacja Załącznika VA – Ewidencja dostaw 2018/2019 Załącznik IV zostanie zaktualizowany w najbliższych dniach. Zostaną Państwo o tym poinformowani w osobnym mailu.

Aktualizacja 2.14

Zmiany wprowadzone wraz z aktualizacją do wersji 2.14: – możliwość wyboru dwóch rodzajów podawania zmian w aneksie: przed-po, jeden tekst – w przypadku wyboru rodzaju „przed-po” §1 będzie miał następującą treść: Aneks wprowadza do umowy następujące zmiany + treść z pierwszego pola tekstowego zastępuje się treścią: + treść z drugiego […]

Aktualizacja WAŻNE !!!

W związku z przeprowadzonymi pracami konserwacyjno-technicznymi na naszym serwerze zmianie uległ program do aktualizowania oprogramowania Mleko i Owoce PDS. Dotychczasowa wersja programu „Aktualizacja.exe” przestała działać. W związku z powyższym przesyłamy poniżej link do pobrania najnowszej wersji programu do wykonywania aktualizacji. Program ten należy pobrać i zapisać w lokalizacji programu zastępując […]

Aktualizacja 2.01

Zmiany wprowadzone wraz z aktualizacją do wersji 2.01: Okno „Załącznik nr VIII – Umowa”: – dodano przycisk „ID szkoły jako nr umowy”. Przypisuje on w polu „Numer umowy” wartość z pola ID (jest to unikatowy numer szkoły w bazie danych) – dodano możliwość wyboru uzupełnienia pola „e-mail szkoły” danymi z […]

Aktualizacja 2.0 – gotowe umowy na rok szkolny 2018/2019

Na stronie KOWR http://www.kowr.gov.pl/programy-dla-szkol/program-dla-szkol/warunki-udzialu-w-programie-dla-szkol ukazał się ostateczny wzór umowy. Umowa została już wprowadzona do programu wraz z wersją 2.0.