Aktualności

Aktualizacja 4.59:

Zmiany wprowadzone wraz z aktualizacją 4.59:– aktualizacja bazy danych do wersji 2.4– w oknie tras (Baza -> Trasy) dodana została opcja „Aktywna”. Domyślnie wszystkie posiadane przez Państwa trasy ustawione są na aktywne. Odznaczenie tego pola i aktualizacja danej trasy spowoduje, że dana trasa będzie nieaktywna i domyślnie nie będzie się […]

Aktualizacja 4.58

Zmiany wprowadzone wraz z aktualizacją 4.58:– aktualizacja wzoru Załącznika nr IV Pragniemy poinformować, że we wzorze Załącznika nr IV przedstawionym na rządowej stronie, jest błąd m.in. ilości stron. Faktyczna liczba stron to 5, co zostało zmienione w generowanym przez nasze oprogramowanie druczku. Czyli program wygeneruje Państwu w nagłówku „Strona/stron 1/5” […]

Aktualizacja 4.57

Zmiany wprowadzone wraz z aktualizacją 4.57:– aktualizacja wzoru Załącznika nr V– aktualizacja wzoru Załącznika nr Va– aktualizacja modułu „Liczba porcji”

Aktualizacja 4.55

Zmiany wprowadzone wraz z aktualizacją 4.55:– aktualizacja wzoru umowy (Załącznik VIII) na rok szkolny 2023/2024 Wzór umowy jest zgodny na dzień 05/09/2023 z opublikowanym wzorem na stornie ARIMR https://www.gov.pl/web/arimr/program-dla-szkol-w-roku-szkolnym-20232024–sprawdz-warunki-udzialu

Aktualizacja 4.54

Zmiany wprowadzone wraz z aktualizacją 4.54:– w głównym oknie programu w zakładkach WZ Mleko oraz WZ Owoce została dodana możliwości zmiany numeru WZ-ki po kliknięciu na przycisk Zmień nr. Kliknięcie tego przycisku powoduje wyświetlenie się nowego okna z danymi zaznaczonej WZ-ki. Jeśli lista WZ-ek jest pusta okno nie zostanie wyświetlone. […]

WAŻNA AKTUALIZACJA

W związku z przejściem na nowszy i wydajniejszy serwer oraz pracami związanymi z jego konfiguracją i równocześnie aktualizacją wykorzystywanych już obecnie bibliotek przez oprogramowanie Mleko i Owoce PDS niezbędna stała się aktualizacja niektórych składników tegoż oprogramowania na Państwa komputerach. Aktualizacja ta przywróci oprogramowaniu komunikacje z naszym nowy serwerem co w […]

Aktualizacja 4.51

Zmiany wprowadzone wraz z aktualizacja 4.51:– aktualizacja wniosku o pomoc (Załącznik nr IV)

Aktualizacja 4.50

Zmiany wprowadzone wraz z aktualizacją 4.50:– aktualizacja wzoru umowy (Załącznik VIII)– aktualizacja treści aneksu na 2 semestru roku szkolnego 2022/2023 opisywanej w aktualizacji 4.46

Aktualizacja 4.46

Zmiany wprowadzone wraz z aktualizacja 4.46 w związku ze zmianą rozporządzenia z dnia 26/01/2023 (https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20230000182/O/D20230182.pdf):– w oknie „Aneks do umowy” w zakładce treść, w polu wyboru gotowej treści dodana została opcja „treść aneksu dla 2 semestru roku szkolnego 2022/2023” Wybranie ww. opcji i kliknięcie przycisku Wstaw spowoduje wklejenie poniższej treści: […]

Życzenia Świąteczne

Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia życzymy Państwu rodzinnych, zdrowych i spokojnych Świat oraz błogosławieństwa Bożej Dzieciny na nadchodzący 2023 rok.