Author:

Aktualizacja 3.96

Zmiany wprowadzone wraz z aktualizacją 3.96:– aktualizacja wzoru Załącznika nr IV– aktualizacja wzoru Załącznika nr V– aktualizacja wzoru Załącznika nr VA– aktualizacja wzoru Załącznika nr VIII – Umowa

Przerwa świąteczna

Uprzejmie informujemy, że od 15 grudnia 2021 do 3 stycznia 2022 firma będzie nieczynna z powodu przerwy świątecznej.

Listopadowa przerwa świąteczna

Informujemy, iż w dniu 12/11/2021 firma będzie nieczynna z powodu przerwy świątecznej (11 do 14 listopada). Na wszelkie zapytania odpowiemy po weekendzie. Życzymy spokojnego i owocnego weekendu.

Aktualizacja 3.92

Zmiany wprowadzone wraz z aktualizacją 3.92:– w prawym górnym rogu głównego okna programu aktywowany został przycisk „Liczba porcji”. W celach wyróżnienia został on tymczasowo podświetlony na pomarańczowo. Przycisk ten otwiera osobne, niezależne okno umożliwiające podgląd wydanego asortymentu. Pozwala to na analizę danych w oknie „Liczba porcji” oraz normalną pracę w […]

Aktualizacja 3.91

Zmiany wprowadzone wraz z aktualizacją 3.91:– aktualizacja wzoru Załącznika IV W zakładce Pkt 5 dodana została opcja Wniosek o pomoc dotyczy (rysunek poniżej) z możliwością zaznaczenia jednej z dwóch dostępnych opcji części dostaw w semestrze oraz ostatnich dostaw w semestrze (końcowe rozliczenie okresu). Domyślnie zaznaczona jest pierwsza opcja, czyli części […]

Aktualizacja 3.90

W oknie Załącznika nr V – Oświadczenie szkoły dodane zostały opcje:– Pkt 5 c– Pkt 6 cPola te umożliwiają zaznaczenie „X” w odpowiednim polu „TAK” lub „NIE” w wybranym punkcie.Domyślnie wszystkie pola są odznaczone.

Aktualizacja 3.89

Zmiany wprowadzone wraz z aktualizacją 3.89:– aktualizacja wzoru Załącznika V oraz VA

Aktualizacja 3.86

Zmiany wprowadzone wraz z aktualizacja 3.86:– aktualizacja wzoru umowy na rok szkolny 2021/2022 (Załącznik VIII) zgodnie z obowiązującymi informacjami ze strony KOWR-u https://www.programdlaszkol.org/program/warunki-udzialu

Aktualizacja 3.73

Zmiany wprowadzone wraz z aktualizacją 3.73:– aktualizacja bazy danych do wersji 2.2.– w Ustawieniach programu, zakładka WZ-ki cd., dodawane zostały opcje: bez nr WZ-ki dla komponentu mlecznego (tylko wydruki) oraz bez nr WZ-ki dla komponentu owocowo-warzywnego (tylko wydruki). Zaznaczenie danej opcji spowoduje, że na wydruku WZ-ki nie będzie drukowany jej […]

Aktualizacja 3.71

Zmiany wprowadzone wraz z aktualizacją 3.71:– w głównym oknie programu w zakładkach Trasy Mleko oraz Trasy Owoce w prawym dolnym rogu dodane zostały okienka informujące o asortymencie danej trasy. Zmiana zaznaczenia trasy powoduje odświeżenie wyświetlanych danych. Tuż pod tabelką wyświetla się etykieta: Trasa: nazwa trasy | data. W polu tekstowym […]