Author:

Aktualizacja 4.08

WAŻNE !!! Informujemy, że w Załączniku nr IV (Wniosek o pomoc) w części dotyczącej komponentu mlecznego w niektórych przypadkach (różna konfiguracja porcji na vat 0% i vat 5%) mogą wystąpić błędne wartości w łącznej kwocie brutto oraz łącznej kwocie wnioskowanej pomocy (pkt. 7 e). Błąd objawia się mniejszą kwotą brutto […]

Aktualizacja 4.02

Zmiany wprowadzone wraz z aktualizacją 4.02:– w oknie Aneksy do umowy poddana została opcja w polu wstaw „treść aneksu dla 2 semestru roku szkolnego 2021/2022”. Należy wybrać tą opcję a następnie kliknąć przycisk Wstaw. Program wstawi stosowną treść w pierwszym polu tekstowym. Na jego końcu znajdować się będzie fraza „tabelka_komponent_mleczny”. […]

Aktualizacja 3.98

Zmiany wprowadzone wraz z aktualizacją 3.98:– aktualizacja wzoru Załącznika IV – Wniosek o Pomoc W oknie „Załącznik nr IV – Wniosek o pomoc” dodane zostały następujące funkcjonalności (dotyczy roku szkolnego 2021/2022):– dodatkowe pola tekstowe oznaczone niebieskim kolorem obok dotychczasowych białych pół (podział wg daty zakupu). Domyślnie, jak do tej pory, […]

Aktualizacja 3.96

Zmiany wprowadzone wraz z aktualizacją 3.96:– aktualizacja wzoru Załącznika nr IV– aktualizacja wzoru Załącznika nr V– aktualizacja wzoru Załącznika nr VA– aktualizacja wzoru Załącznika nr VIII – Umowa

Przerwa świąteczna

Uprzejmie informujemy, że od 15 grudnia 2021 do 3 stycznia 2022 firma będzie nieczynna z powodu przerwy świątecznej.

Listopadowa przerwa świąteczna

Informujemy, iż w dniu 12/11/2021 firma będzie nieczynna z powodu przerwy świątecznej (11 do 14 listopada). Na wszelkie zapytania odpowiemy po weekendzie. Życzymy spokojnego i owocnego weekendu.

Aktualizacja 3.92

Zmiany wprowadzone wraz z aktualizacją 3.92:– w prawym górnym rogu głównego okna programu aktywowany został przycisk „Liczba porcji”. W celach wyróżnienia został on tymczasowo podświetlony na pomarańczowo. Przycisk ten otwiera osobne, niezależne okno umożliwiające podgląd wydanego asortymentu. Pozwala to na analizę danych w oknie „Liczba porcji” oraz normalną pracę w […]

Aktualizacja 3.91

Zmiany wprowadzone wraz z aktualizacją 3.91:– aktualizacja wzoru Załącznika IV W zakładce Pkt 5 dodana została opcja Wniosek o pomoc dotyczy (rysunek poniżej) z możliwością zaznaczenia jednej z dwóch dostępnych opcji części dostaw w semestrze oraz ostatnich dostaw w semestrze (końcowe rozliczenie okresu). Domyślnie zaznaczona jest pierwsza opcja, czyli części […]

Aktualizacja 3.90

W oknie Załącznika nr V – Oświadczenie szkoły dodane zostały opcje:– Pkt 5 c– Pkt 6 cPola te umożliwiają zaznaczenie „X” w odpowiednim polu „TAK” lub „NIE” w wybranym punkcie.Domyślnie wszystkie pola są odznaczone.

Aktualizacja 3.89

Zmiany wprowadzone wraz z aktualizacją 3.89:– aktualizacja wzoru Załącznika V oraz VA